Επαγγελματική τεχνική υποστήριξη προς επαγγελματίες, αναλυτικότερα:

Μελέτες δικτύων - προσφορές

Μελέτες συστημάτων εμπορικής διαχείρισης με τη βοήθεια των συνεργατών μας από ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ, ICS Καραφύλλης.

Επιτόπια (on site) στήριξη υπολογιστών και μηχανών γραφείου, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις.