Αναλαμβάνουμε να παίξουμε τον ρόλο του κακόβουλου χάκερ με στόχο να βρούμε να αδύνατα σημεία της επιχείρησης σας. Περιλαμβάνει τεχνικούς ελέγχους στα φυσικά δίκτυα, αλλά και τρόπους εκμετάλλευσης πληροφοριών από εργατικό δυναμικό (social engineering). Η δράση είναι αόρατη και μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες. Στο τέλος της διαδικασίας ο πελάτης λαμβάνει πλήρη αναφορά risk assessment με όλα τα ευρήματα και κινδύνους, καθώς και το αποτέλεσμα των ζημιών που θα μπορούσαν να συμβούν αν το προσωπικό μας ήταν όντως κακόβουλος χάκερ που είχε αναλάβει την υπονόμευση των συστημάτων του πελάτη. Επίσης μαζί με τα προβλήματα προτείνονται και τα κατάλληλα αντίμετρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν και να αναχαιτίσουν τεχνικές διεισδύσεων από χάκερς.