Οι απαιτήσεις του σήμερα απαιτούσαν την αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου του Boutique Florence. Με μαι πολύ γρήγορη κίνηση και με εργασίες που κράτησαν λιγότερο από 2 ανρθωποώρες έγινε αντικατάσταση 2 Access Points και εγκατάσταση 1 εξωτερικού Access Point, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα και πιο αξιόπιστα σημεία.

Χρησιμοποιήθηκε δοκιμασμένος εξοπλισμός TP-Link Business Solution.

Κάλυψη χώρων 100%

Επικοινωνία http://www.boutiqueflorence.gr/