Οι ανάγκες των Syra Suites ήταν εξ' αρχής απαιτητικές και δεν υπήρχε χώρος για απλές λύσεις. Η πρόκληση ήταν πολύ απλή, έπρεπε να υπάρχει παντού internet. Η εγκατάσταση στηρίζεται σε ατομικά Access Points που διαχειρίζονται από κεντρικό πρόγραμμα. Ο εξωτερικός χώρος εν μέρη καλύπτεται από τα ίδια τα εσωτερικά Access Points και εν μέρη από κεντρική εξωτερική κεραία.

Παραθέτονται εικόνες του εξοπλισμού, χωρίς περισσότερες πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.