Το ξενοδοχείο αντιμετώπιζε προβλήματα κάλυψης. Πρώτη μας ενέργεια ήταν να αντικατασταθεί ο παλαιός οικιακού τύπου εξοπλισμός, με επαγγελματικού τύπου. Στη συνέχεια έγινε επέκταση το δικτύου σε μια πτέρυγα καθώς και στον ενιαίο χώρο εστιατόριο-μπαρ. Το ξενοδοχείο έχει πλέον κάλυψη που χωρίς να έχει υπολογιστεί φθάνει μέχρι την παραλία.

Παραθέτονται εικόνες του εξοπλισμού, χωρίς περισσότερες πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.